Konsnord-Projekty budowlane i konstrukcyjne

Konsnord-Projekty budowlane i konstrukcyjne

Witamy

Witamy na naszej stronie

Znajdą tu Państwo podstawowe informacje z zakresu oferowanych przez nas usług. Ofertę kierujemy do osób prywatnych, instytucji państwowych oraz biur architektonicznych.

W celu zapoznania się ze szczegółami naszych usług zapraszamy do zakładki Oferta.

Polecamy również nasz profil na facebook'u , gdzie można znaleźć informacje o naszych aktualnych realizacjach.

Dlaczego warto podjąć z nami współpracę

  • projektowane przez nas konstrukcje są zoptymalizowane,
    a jednocześnie bezpieczne i funkcjonalne;
  • wykonywane projekty podlegają wewnętrznej weryfikacji na każdym etapie realizacji;
  • staramy się aby czas realizacji zadań był jak najkrótszy,
    a efekt końcowy był zgodny z oczekiwaniami inwestora.

Nasi partnerzy

Dalej

Kim jesteśmy

Dokładność i ambicja

Jesteśmy grupą ambitnych osób, które nie boją się podejmować nowych i trudnych wyzwań. Naszą wiedzę oraz doświadczenie zawodowe zdobywamy nieustannie od 2005r., pracując nad licznymi projektami z zakresu budownictwa przemysłowego oraz nietypowych obiektów inżynierskich. Posiadamy wymagane prawem uprawnienia z zakresu projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Wiedza i doświadczenie

W naszej pracy każdy powierzony projekt staramy się traktować w sposób indywidualny, szukamy optymalnych rozwiązań bazując na zdobytej wcześniej wiedzy i doświadczeniu. W trakcie realizacji powierzonych projektów jesteśmy w stałym kontakcie z firmami branżowymi co gwarantuje, że stosowane przez nas rozwiązania konstrukcyjne odpowiadają najnowszym trendom. Przemawia za nami dokładność oraz rzetelność.

Dalej

Wieże i maszty

OBIEKTY ISTNIEJĄCE

Wykonujemy opinie techniczne oraz projekty wzmocnień obiektów wieżowych oraz masztowych należących do operatorów telefonii komórkowej (Polkomtel, T-mobile, Orange) oraz nadawców telewizji naziemnej (EmiTel sp. z o.o.).

OBIEKTY PROJEKTOWANE

Projektowane przez nas konstrukcje pełnią głównie funkcje antenowe (stacje bazowe telefonii komórkowej), energetyczne (przeznaczone do montażu turbin wiatrowych, linii wysokoiego napięcia), kominowe (konstrukcje nośne przewodów kominowych), oświetleniowe (np. oświetlenie stadionu lub placu) oraz widokowe.

Cofnij

Hale namiotowe

Hale namiotwe są poppularną alternatywą dla stalowych budynków halowych. Przyjęty moduł poziomy wynosi 5m, wysokość ścian waha się w granicach 3-6m. Kąt nachylenia połaci dachowej wynosi najczęściej 18 lub 22 stopnie.

Głównymi elementami konstrukcyjnymi są ramy wykonane z profili aluminiowych lub stalowych. Ich wnętrze usztywnia się za pomocą kalenicowych i okapowych zastrzałów o długości od 2 do 3m. Pokrycie dachowe wykonuje się z tkaniny na bazie włókna powlekanego PVC (wyrób niezapalny). Materiał ten jest również stosowany na ścianach. Często jednak w tym miejscu używa się płyt warstwowych.

Hale najczęściej utwierdza się do żelbetowej płyty centralnej lub wykonuje się stopy fundamentowe pod każdym ze słupów. Mniejsze namioty można przytwierdzić do podłoża gruntowego za pomocą kotew palikowych (wg PN-EN 13782:2007).

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Jeśli obiekt ma stanąć na okres do 120 dni, to inwestor zobowiązany jest jedynie powiadomić o tym stosowny urząd. Jeśli jednak okres użytkowania hali będzie dłuższy, niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Cofnij

Konstrukcje inżynierskie

Wykonujemy projekty nietypowych obiektów budowlanych, które wymagają dużej dokładności w fazie projektowej oraz wykonawczej. Wszystkie podstawowe rodzaje konstrukcji projektujemy z wykorzystaniem metod stanów granicznych (nośności oraz użytkowania). W przypadku tego typów konstrukcji najczęściej niezbędne jest wykonanie projektu konstrukcyjnego. Uszczegóławia on informacje zawarte w projekcie budowlanym. Umożliwia wykonawcy prawidłowe wzniesienie obiektu, opisując szczegóły rozwiązań technicznych zaprojektowanych przez konstruktora.

Cofnij

Ekspertyzy obiektów budowlanych

EKSPERTYZY

Dokonywanie ocen stanu technicznego obiektów budowlanych należy do zadań trudnych i wymagających. Trudność polega na tym, iż symptomy zagrożenia konstrukcji są najczęściej nieliczne (ugięcia, pęknięcia, korozja), ich przyczyny natomiast mogą pochodzić z wielu źródeł. Przy ocenie stanu technicznego konstrukcji cenną informację stanowi dokumentacja techniczna. Dokumentacja daje pogląd na wartości pierwotnych obciążeń, przyjętych metod obliczeniowych, rodzaju materiałów użytych przy wznoszeniu obiektu. Posiadana dokumentacja może ograniczyć zakres niezbędnych badań, którym poddana musi zostać konstrukcja. Rzetelna ocena stanu technicznego obiektu prowadzi do stworzenia listy koniecznych napraw i modernizacji konstrukcji. Aby modernizacja była jednak w pełni efektywna, należy dodatkowo uwzględnić przyszłe założenia eksploatacyjne, którym obiekt będzie musiał sprostać.

Cofnij

Inwentaryzacje

Inwentaryzacja jest rzeczywistym przedstawieniem układu i wymiarów istniejącego obiektu budowlanego. Inwentaryzacja przeprowadzana jest najczęściej w przypadku rozbudowy obiektów nie posiadających pierwotnej dokumentacji technicznej. Jest ona obowiązkowa w przypadku remontu polegającym na wymianie dachu, nadbudowy i przebudowy. Przydatna może być w przypadku oceny stanu technicznego obiektu przed jego planowanym zakupem, wykonywaniu nowych instalacji, planowanym wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych.
Opracowanie graficzne inwentaryzacji nie odbiega zbytnio od projektu budowlanego. Zawiera ono m.in.
- opis techniczny;
- rzut działki z naniesionym budynkiem
- zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji;
- rysunki elewacji;

- dokumentację fotograficzną.
Jeśli zaistnieje taka konieczność opracowanie może być rozszerzone o dodatkowe elementy.

Dalej

Przeglądy budowlane

Przeglądy budynków powinny być dokonywane co najmniej raz w roku. Polegają one na sprawdzeniu elementów budynku narażonych na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych i przewodów kominowych. Co pięć lat należy dokonywać przeglądów generalnych. Obejmują one sprawdzenie stanu technicznego, przydatności do użytkowania oraz estetyki budynku wraz z jego otoczeniem. W czasie kontroli generalnej sprawdzeniu poddawana jest także instalacja elektryczna i piorunochronna. W celu uzyskania oszczędności przegląd pięcioletni wykonywany może być wraz z przeglądem rocznym (odbywa się jedna wizja lecz sporządzane są dwa odrębne opracowania). Czynności prowadzone podczas kontroli powinny być udokumentowane w Książce Obiektu Budowlanego. Do prowadzenia takiej książki zobligowany jest zarządca obiektu.

Cofnij

Ekspertyzy obiektów budowlanych

Dokonywanie ocen stanu technicznego obiektów budowlanych należy do zadań trudnych i wymagających. Trudność polega na tym, iż symptomy zagrożenia konstrukcji są najczęściej nieliczne (ugięcia, pęknięcia, korozja), ich przyczyny natomiast mogą pochodzić z wielu źródeł. Przy ocenie stanu technicznego konstrukcji cenną informację stanowi dokumentacja techniczna. Dokumentacja daje pogląd na wartości pierwotnych obciążeń, przyjętych metod obliczeniowych, rodzaju materiałów użytych przy wznoszeniu obiektu. Posiadana dokumentacja może ograniczyć zakres niezbędnych badań, którym poddana musi zostać konstrukcja. Rzetelna ocena stanu technicznego obiektu prowadzi do stworzenia listy koniecznych napraw i modernizacji konstrukcji. Aby modernizacja była jednak w pełni efektywna, należy dodatkowo uwzględnić przyszłe założenia eksploatacyjne, którym obiekt będzie musiał sprostać.

Cofnij

Dane kontaktowe

Formularz kontaktowy

Kontakt z nami możliwy jest również za pośrednictwem poniższego formularza. Wszystkie pola są obowiązkowe. Na Panstwa zapytanie postaramy sie odpowiedzieć jak najszybciej.

Dane kontaktowe

Tel.: 576 336 608
e-mail: biuro@konsnord.pl
www.konsnord.pl

Dane rejestrowe

KONSNORD
ul. Milskiego 1/35A
80-809 Gdańsk
NIP: 845-187-85-65
REGON: 221640671

Dalej